Thông số: Nhà có sân Tầng 1 khách bếp vs Tầng 2,3 là ngủ và […]