Mô tả: Diện tích tầng 1 là 104m2, tầng 2 là 130m2, mặt tiền 4,2m […]